دانلود فایل کتابهای درسی و جزوات دانشگاه پیام نور

در ادامه مطلب بر روی لینک کتب کلیک نمایید و فایل پی دی اف  کتابهای در دست چاپ پیام نور را دانلود کنید

 

 

 

Amar va Ehtemal 2.pdf 10.1 MB آمار و احتمال 2
Amar va Ehtemal.pdf 3.28 MB

آمار و احتمال

angizesh va haijan.pdf 5.57 MB انگیزش و هیجان
Ashenaee ba tashkilat dolat jomohri islami iran.pdf 1.87 MB آشنایی با تشكیلات دولت در جمهوری اسلامی ایران
ashenaee ba zendgi payambar.pdf 2.11 MB جزوه آشنایی با زندگی پیامبر
Asibshensi varzeshi.pdf 2.31 MB آسیب شناسی ورزشی
barnamehrizi mojtamehay zisti.pdf 2.21 MB اصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی
bishimi hormonha.pdf 2.05 MB بیوشیمی هورمون ها
choob shenasi va sanie choob.pdf 7.03 MB

چوب شناسی و صنایع چوب (جلد اول)

contol keyfi.pdf 541.908 KB كنترل كیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران 1
daramadi bar sytemhay etelat gogherafiaee.pdf 5.9 MB درآمدی بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
Eghtesade Sanati karshenasi arshad.pdf 7.5 MB جزوه اقتصاد صنعتی( كارشناسی ارشد)
Eghtesade Sanati.pdf 1.35 MB جزوه درس اقتصاد صنعتی (مقطع كارشناسی)
Fane trajome.pdf 3.38 MB فن ترجمه (عربی-فارسی)
Farhang va tamadone mosalmanan.pdf 1.72 MB  جزوه فرهنگ و تمدن مسلمانان
feghhe tatbighi.pdf 3.19 MB فقه تطبیقی
Feghhe Tatbighi.pdf 2.87 MB فقه تطبیقی
Geo Ensani 2.pdf 7.91 MB جزوه درس جغرافیای انسانی ایران 2 (رشته جغرافیای طبیعی)
Geo Ensani1.pdf 8.33 MB جزوه درس جغرافیای انسانی ایران 1 (رشته جغرافیای طبیعی)
gerdeh shenasi.pdf 3.53 MB گرده شناسی
ghaziehay sieloo marboot be dars jabr 3.pdf 645.635 KB جزوه درس جبر 3 (قضیه های سیلو)
halofitha.pdf 7.06 MB هالوفیتها
Hendeshe manzer.pdf 4.33 MB هندسه مناظر و مرایا
jameh shenasi tarikhi.pdf 2.63 MB  جزوه جامعه شناسی تاریخ
jozve dars gherate motoon tafsiri.pdf 1.91 MB جزوه درس قرائت و درك متون تفسیری
jozve dars makateb tarikh negari dar tamadon eslami.pdf 2.41 MB جزوه درس مكاتب تاریخ نگاری در تمدن اسلامی
jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf 3.23 MB جزوه درس روش شناسی تاریخ
jozve tarikh egtemai shiei.pdf 1.39 MB جزوه تاریخ اجتماعی شیعه
Jozveh arabi ensha 3.pdf 3.22 MB جزوه عربی انشا (3) د.دیزیره سقال
Jozveh Dars Eghtesad keshavarzi.pdf 3.77 MB جزوه درس اقتصاد كشاورزی
jozveh dars sazmandehi mavad (4).pdf 3.71 MB جزوه درس سازماندهی مواد (رشته كتابداری)
jozveh kalam jadid.pdf 5.61 MB جزوه كلام جدید
jozveh motone dini be zeban kharejie 3.pdf 2.8 MB جزوه متون دینی به زبان خارجی 3
jozveh parvaz va tejarat.pdf 4.87 MB جزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت و صدور بلیت
jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdf 1.09 MB جزوه تاریخ فلسفه اسلامی 2
jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdf 5.57 MB جزوه زبان تخصصی كارشناسی ارشد علوم اقتصادی
mabani khoshenvisi.pdf 1.15 MB  مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران 1
Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdf 1.84 MB جزوه ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت 2 (بخش مربوط به مقادیر ویژه و بردارهای ویژه )
mghamat alheriri.pdf 390.009 KB مقامات حریری
Modiryat raftar sazmani.pdf 7.23 MB مدیریت رفتار سازمانی
Modiryat va kontrle perojehay fanavari etelaat.pdf 5.39 MB مدیریت و كنترل پروژه های فناوری اطلاعات
mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar .pdf 3.9 MB مهندسی فاكتورهای انسانی در محیط كار
moton dini be zeban kharegi 1.pdf 2.44 MB متون دینی به زبان خارجی 1
moton dini be zeban kharegi 2.pdf 2.47 MB متون دینی به زبان خارجی 2
moton erfani be zeban kharegi 2.pdf 2.06 MB جزوه متون عرفانی به زبان خارجی 2
moton erfani be zeban kharegi1.pdf 1.62 MB متون عرفانی به زبان خارجی 1
Motoon bargozideh nasr adabi.pdf 3.05 MB متون برگزیده نثر ادبی (كارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی)
Motoon nazmoo nasre moaser 2.pdf 2.92 MB متون نظم و نثر معاصر 2
naghshye rah modiryat proje .pdf 3.93 MB نقشه راه مدیریت پروژه
namayeshnameh nevisi be zaban sade.pdf 2.68 MB جزوه نمایش نامه نویسی به زبان ساده
Narmafzar metre baravoord - mohandesi poroje.pdf 2.92 MB

جزوه درسی نرم افزارهای متره و برآورد

phalsafeh feghh.pdf 2.88 MB فلسفه فقه
Phizic Pyaeh 3.pdf 10.64 MB فیزیك پایه 3
Rahnamy barsi kotob darsi.pdf 1.78 MB جزوه راهنمای بررسی كتب درسی(مربوط به درس آموزش ریاضی)
ravesh estefade az motoon elmi shimi.pdf 4.88 MB روش استفاده از متون علمی شیمی
raveshay tarbiyat badni baray dakhel kelas.pdf 9.04 MB روشهای تربیت بدنی برای داخل كلاس
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 1.pdf 598.996 KB شناخت وارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی 1
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 2.pdf 293.423 KB شناخت وارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی 2
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 3.pdf 310.241 KB شناخت وارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی 3
Shenakht va Fasafeh Geoghrafia.pdf 1.71 MB شناخت و فلسفه جغرافیا
SHIMI VA TECNOLOGY RANG.pdf 1.96 MB شیمی و تكنولوژی رنگ
shimi va teknology CHARM.pdf 3.34 MB شیمی و تكنولوژی چرم
sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdf 1.27 MB سیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سنتی ایران
Synoptic Climatology in Environmental Analysis.pdf 4.11 MB Synoptic Climatology in Environmental Analysis\Brent Yarnal
Tafsir Nagshehha va nemodarhay mozoee.pdf 8.89 MB تفسیر نقشه ها و نمودارهای موضوعی
Tahzib.pdf 8.97 MB جزوه تهذیب القراء
tarh rizi vahedhaye sanati .pdf 6.7 MB طرح ریزی واحدهای صنعتی
Tarikh adabiat jahan.pdf 6.58 MB جزوه تاریخ ادبیات جهان (گروه كتابداری و اطلاع رسانی)
Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari) .pdf 5.36 MB تاریخ ادبیات ایران (رشته كتابداری)
Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf 1.72 MB  جزوه تاریخ اسلام در مصر و شام
tour va honar tourgardani.pdf 1.55 MB تور و هنر تورگردانی (رشته مدیریت جهانگردی)
wood metal.pdf 1.46 MB كنترل كیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران 2
ZAban takhasosi 2 reshteh tarikh.pdf 154.924 KB زبان تخصصی 2 رشته تاریخ
zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdf 11.13 MB زمین شناسی فیزیكی جلد دوم (قسمت اول)
zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdf 9.91 MB زمین شناسی فیزیكی جلد دوم (قسمت دوم)
zaminshensi phizici bakhshe-1.pdf 10.43 MB زمین شناسی فیزیكی  جلد اول (قسمت اول)
zaminshensi phizici bakhshe-2.pdf 10.5 MB زمین شناسی فیزیكی جلد اول (قسمت دوم)
Eslahat Amar 2 Geografia.pdf 847.001 KB صفحات اصلاحی آمار و احتمالات در جغرافیا 2
ghalat nameh elektromeghnatis 1.pdf 569.822 KB غلط نامه الكترومغناطیس 1
ghalatnameh rahnama elektromeghnatis 1.pdf 407.755 KB

غلط نامه راهنمای الكترومغناطیس

 


چاپ   ایمیل