سبد خرید

کالایی در سبد نیست

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته فرش نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

 

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

'گرایش ها :

گرایش طراحی فرش,گرایش بافت و مرمت فرش,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فرش⇓ نیمسال 93-92-1

2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فرش⇓ نیمسال 93-92-2


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فرش⇓ نیمسال 94-93-1


4- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فرش⇓ نیمسال 94-93-2


5- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فرش⇓ تابستان93


6- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فرش⇓ تابستان 94