سبد خرید

کالایی در سبد نیست

 دانلود نمونه سوالات رشته علوم تربیتی تمام گرایشها دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه دروس

 

 در صورتیکه نمونه سوالات بیشتری خواستید لینک زیر را مطالعه نمایید:

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی تمام گرایشها دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه دروس در ادامه مطلب:  قسمت پیوست ها (پایان مطالب)دانلود کنید

اختلالات یادگیری
اخلاق اسلامی
ادبیات کودکان و نوجوانان
ادبیات کودکان ونوجوانان
اصول برنامه ریزی آموزشی
اصول برنامه ریزی درسی
اصول بهداشت وکمکهای اولیه
اصول حسابداری
اصول مدیریت آموزشی
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده
اصول و فنون مشاوره خانواده
اصول و مبانی آموزش و پرورش
اصول وفنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی
اصول ومبانی آموزش و پرورش
اقتصاد آموزش و پرورش
اقتصاد آموزش وپرورش
انسان شناسی در اسلام
آشنایی با فعالیتهای تربیتی واجتماعی
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
آشنایی باکتابخانه واصول کتابداری
آشنایی بامفاهیم وروش تدریس ریاضیات
آمار استنباطی
آمار توصیفی
آموزش بزرگسالان
آموزش و پرورش ابتدایی،راهنمایی و متوسطه
آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و پرورش کودکان استثنائی
آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی
آموزش وپرورش کودکان استثنایی
آموزش هنر نقاشی وکاردستی
برنامه ریزی آموزش فنی –حرفه ای
بهداشت عمومی
بهداشت مدارس
بهداشت و تغذیه مادر و کودک
پروژه تحقیقاتی
پروژه تحقیقاتی(سمینار)
پروژه کار عملی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
تربیت بدنی(ورزش وبازیهای دبستانی)
تهیه و کاربرد مواد و وسایل آموزشی
جامعه شناسی آموزش و پرورش
جامعه شناسی آموزش وپرورش
جامعه شناسی عمومی
حرکات ورزشی وسرودهای خاص
درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس
درآمدی بر نقش هنر در مدارس
راهنمایی تحصیلی و شغلی
روابط انسانی در سازمانهای آموزشی
روان سنجی
روانشاسی عمومی1
روانشاسی یادگیری
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت
روانشناسی آموزش خواندن
روانشناسی بازی
روانشناسی پویایی گروه
روانشناسی تربیتی
روانشناسی رشد کودکی (1)
روانشناسی رشد کودکی 1
روانشناسی رشد(نوجوانی) 2
روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)
روانشناسی شخصیت(نظریه ومفاهیم)
روانشناسی عمومی
روانشناسی عمومی 2
روانشناسی عمومی1
روانشناسی عمومی2
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
روانشناسی یادگیری
روش تحقیق در علوم تربیتی
روش تحقیق درعلوم تربیتی
روش تدریس علوم تجربی واجتماعی
روش تدریس مهارت خواندن دردبستان
روش ها ی تغییر و اصلاح رفتار
روش های تغییر و اصلاح رفتار
روشها و فنون تدریس
روشهای ارزشیابی آموزشی
روشهای استفاده از منابع یادگیری
روشهای آماری در علوم تربیتی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار
ریاضی مقدماتی
زبان آموزی
زبان تخصصی (آموزش  پیش دبستانی و دبستانی
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی
سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی
فلسفه اخلاق
فلسفه آموزش و پرورش
فناوری آموزشی
قصه گویی ونمایش خلاق
کار آموزی 1
کار علمی 2
کار عملی 1
کار عملی 2
کارآموزی1
کارآموزی2
کاربرد (مقدمات )کامپیوتر در مدیریت آموزشی
کاربرد آزمونهای روانی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی
کارعملی3
کارورزی 2
کلیات اقتصاد
کلیات فلسفه
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
مبانی واصول راهنمایی ومشاوره
متون زبان تخصصی پیش دبستانی ودبستانی
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی
متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
متون زبان خارجه(در برنامه ریزی آموزشی درسی)
مدیریت اسلامی
مدیریت آموزشی
مدیریت عمومی
مدیریت کار عملی در آموزشگاه
مدیریت کار عملی در سازمانها
مدیریت کتابخانه
مدیریت کلاس
مدیریت مراکز پیش دبستانی ودبستانی
مسائل آموزش و پرورش ایران
مسائل آموزش و پرورش در ایران
مسائل نوجوانان وجوانان
مشاوره کودک
مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستان و دبستان
مفاهیم وروش تدریس علوم تجربی در پیش دبستان و دبستان
مفاهیم وروش تدریس علوم قرآن در پیش دبستان و دبستان
مفاهیم وروش تدریس هنر در پیش دبستان و دبستان
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مقدمات تکنولوژی آموزشی
مقدمات روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی
مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
مقدمات مدیریت آموزشی
مقدمات مشاوره و راهنمایی
مقدمات مشاوره وراهنمایی
نظارت و راهنمائی تعلیماتی

دانلود نمونه سوالات پیام نور

سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور