سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته مهندسی پزشکی نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید

دانلود سوال و جواب رشته مهندسی پزشکی همه ترم ها    گرایش بالینی

دانلود سوال و جواب رشته مهندسی پزشکی همه ترم ها    گرایش بالینی

دانلود سوال و جواب رشته مهندسی پزشکی همه ترم ها    گرایش بالینی

نمونه سوالات رشته مهندسی پزشی

'گرایش ها :

گرایش بالینی,گرایش بیومتریال,گرایش بیومکانیک


میکرو پروسسورها-ریزپردازنده,فیزیک الکتریسیته و مغناطیس,معماری کامپیوتر و سازمان آن,استاتیک و مقاومت مصالح,زبان تخصصی مهندسی پزشکی,استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی,اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و ...


1- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پزشکی ⇓ نیمسال 91-90-1


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پزشکی ⇓ نیمسال 91-90-2


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پزشکی ⇓ نیمسال 92-91-1


4-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پزشکی ⇓ نیمسال 92-91-2


5-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پزشکی ⇓ نیمسال 93-92-1


6-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پزشکی ⇓ نیمسال 93-92-2


7-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پزشکی ⇓ نیمسال 94-93-1


8-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پزشکی ⇓ نیمسال 94-93-2