دانلود کتاب و جزوات ارشد و دکترای پیام نور

با توجه به اینکه برخی از عناوین درسی دوره‌های ارشد و دکترای پیام نور فاقد منبع چاپ‌شده هستند، دانشگاه امکان دانلود و دسترسی به جزوه‌های این درسها را فراهم آورده است.
دانشجويان می‌توانند با کلیک روی تصویر پایین از جزوه‌های بارگذاری‌شده در آن بهره‌مند گردند:

پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال دفتر تحصیلات تکمیلی

رشته

نام درس

عنوان منبع و دانلود

عمران – راه و ترابری

سمینار و روش تحقیق

سمینار و روش تحقیق

     

عمران – راه و ترابری

تکنولوژی و مواد رو سازی

تکنولوژی و مواد رو سازی

اخلاق گرایش اخلاق اسلامی آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی متون اخلاق به انگلیسی
اخلاق گرایش فلسفه اخلاق مبانی اخلاق جهانی مبانی اخلاق جهانی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزای عمومی 1

جایگزین زندان یا مجازاتهای بینابین

الهیات – ادیان و عرفان

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 1

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 1

الهیات – ادیان و عرفان

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 2

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 2

الهیات – ادیان و عرفان

زبان خارجی (متون اسلامی)

زبان خارجی (متون اسلامی)

تاریخ تشیع

علم و آموزش در جهان تشیع

علم و آموزش در جهان تشیع

تاریخ - تاریخ اسلام زبان خارجی 1 باتکیه بر ترجمه متون تاریخی زبان خارجی 1 با تکیه بر نثر و متون خارجی

تاریخ تشیع

تاریخ سیاسی شیعه 1 تاریخ سیاسی شیعه 1

تاریخ تشیع

تاریخ سیاسی شیعه 2

تاریخ سیاسی شیعه 2

تاریخ - تاریخ اسلام

زبان خارجی 2 باتکیه بر ترجمه متون تاریخی

زبان خارجی 2

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی نقد وبررسی تاریخ ایران از صفویه تا قاجاریه تاریخ ایران در  دوره افشار، زند و قاجار

تاریخ تشیع

تاریخ اجتماعی شیعه 2

تاریخ اجتماعی شیعه 2

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کلیات تاریخ تمدن شبه قاره هند تاریخ شبه قاره هند

تاریخ تشیع

تشیع در آثار مستشرقان

تشیع در آثار مستشرقان

تاریخ تشیع

نقد متون تاریخی نقد متون تاریخی

تاریخ تشیع

تاریخ اجتماعی شیعه 1 تاریخ اجتماعی شیعه

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

زبان خارجی 1 باتکیه بر نثر متون تاریخی The Cambridge Of Iran V.7

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

زبان خارجی 2 باتکیه بر نثر متون تاریخی The Cambridge Of Iran V.7

تاریخ تشیع

روش شناسی تاریخی روش شناسی تاریخی
تاریخ اسلام زبان تخصصی 1 زبان تخصصی 1
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور عباسیان تا سقوط بغداد تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور عباسیان تا سقوط بغداد
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی زبان انگلیسی تخصصی 2 زبان انگلیسی تخصصی 2
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ تحلیلی اسلام از سقوط بغداد تا پایان صفویه تاریخ تحلیلی اسلام از سقوط بغداد تا پایان صفویه
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ تمدن و ملل اسلامی جغرافیای تاریخی جهان اسلام جغرافیا نگاری در جهان اسلام
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی زبان انگلیسی تخصصی 1 زبان انگلیسی تخصصی 1
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ علوم در تمدن اسلامی 1 تاریخ علوم در تمدن اسلامی 1

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - اقتصاد فضا

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی  تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تاکید بر ایران تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تاکید بر ایران
برنامه ریزی رفاه اجتماعی نظریه های مشارکت و سازمانهای مشارکتی  برنامه ریزی مشارکتی
روزنامه نگاری حقوق بین المللی و ارتباطات حقوق بین المللی و ارتباطات
روزنامه نگاری
ورشته
مدیریت رسانه
ارتباطات و توسعه مبانی ارتباطات توسعه
روزنامه نگاری حقوق حرفه ای روزنامه نگاری 1 حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاری
تکنولوژی آموزشی کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی مبانی نظری آموزش باز و از دور

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

روابط مثبت

چیستی حسن خلق و چگونگی تاثر آن بر روابط اجتماعی

مدیریت رسانه ها ورزشی جامعه شناسی و تبلیغات ورزشی جامعه شناسی و تبلیغات ورزشی
روانشناسی تربیتی نظریه و روشهای آموزش دیدگاهها و روشهای نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سازگاری کودک با آموزشگاه building community in schools
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان متون روانشناسی بالینی کودک به زبان انگلیسی Hand book of clinical psychology children and adolescents 
روانشناسی اسلامی - مثبت گرا روش فهم روانشناختی متون دینی درآمدی بر روش شناسی فهم معارف روانشناختی از احادیث(جزوه روش فهم روان شناختی متون دینی)
آموزش محیط زیست زبان تخصصی
Environmental Education
زبان تخصصی
Environmental Education
اقتصاد اسلامی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی
اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مقدماتی اقتصاد خرد 2
علوم اقتصادی اقتصاد صنعتی اقتصاد صنعتی
علوم اقتصادی زبان تخصصی زبان تخصصی
علم سنجی ترسیم نقشه علم ترسیم نقشه علم
مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی راههای غنی سازی سازی اوقات فراغت
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی امدادگر ورزشی پیشرفته آسیب های ورزشی : تشخیص، مدیریت و درمان
مدیریت فناوری اطلاعات
(مدیریت دانش)
استراتژی های مدیریت دانش استراتژی های مدیریت دانش
مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی) مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگویCMMI CMMI Introduction
مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی) مدیریت منابع اطلاعاتی مدیریت منابع اطلاعاتی
مدیریت فناوری اطلاعات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)
حسابداری چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی(ترجمه)

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

نوآوری در بخش دولتی

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

فرایند خط مشی گذاری on the nature of public pollicy

مدیریت دولتی
(گرایش مدیریت تحول)

روشهای تحقیق در رفتار سازمانی پدیدار شناسی مبنایی برای تئوریهای سازمان دولتی

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

فرایند خط مشی گذاری public policy making

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رفتار سازمانی(رویکرد کاربردی)

مدیریت دولتی
(گرایش مدیریت تحول)

روشهای تحقیق در رفتار سازمانی روش تحلیل محتوا

مدیریت دولتی
(گرایش تشکیلات و روشها)

حقوق اساسی سازمانهای دولتی The science of administration the founders and theories of political association

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

زبان تخصصی زبان تخصصی
مدیریت اجرایی ارتباطات بازاریابی ارتباطات بازاریابی
مدیریت کسب و کار
ورشته
مدیریت بازرگانی
اخلاق و احکام کسب و کار اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکرونیکی تکنیک های قدرتمند فروش و چگونگه کلیک ها را به مشتری تبدیل کنیم
کارآفرینی گرایش کسب وکار جدید ایجاد واستقرار کسب و کار راه اندازی مدیریت کسب و کارهای نو پا
مدیریت بازرگانی گرایش
بازرگانی بین الملل
استراتژی های بازرگانی بین الملل بازرگانی بین الملل
اقتصاد انرژی زبان تخصصی زبان تخصصی
حسابرسی کاربرد قوانین و مقرارت مالی و بانکی و بازرگانی در حسابرسی کاربرد قوانین و مقرارت مالی و بانکی و بازرگانی در حسابرسی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهریGIS
جغرافیا و برنامه ریزی شهری(کلیه گرایشها) اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی

 

↓سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه↓

 کانال تلگرام پیرانه پند:اخبار و اطلاعیه های پیام نور


چاپ   ایمیل