ثبت نام كنكور فراگير كارشناسي ارشد از مهر ماه

 آغاز ثبت نام كنكور فراگير كارشناسي ارشد از مهر ماه

فعال شدن کارت ورود به جلسه پیام نور

  کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور ( گزارش ۴۲۸ ) سیستم گلستان برای  حضور در جلسه امتحان دانشگاه پیام نور فعال شده. دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر :

تمدید ثبت نام

دانشگاه پیام نور، ˈحسن زیاریˈ :از تمدید ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان تمام دوره های این دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی 92-1391 خبر داد و گفت ...