جمعه, 20 تیر 773 07:54

دانلود سوالات مهندسی فناوری اطلاعات (it) با پاسخ

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات با پاسخ  از لینک های زیر دانلود نمایید تا نیمسال قبل ⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓  

نمونه  

1-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 87-86-2 با پاسخ


2- ⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 88-87-1 با پاسخ


3- ⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 88-87-2 با پاسخ


4- ⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 89-88-1 با پاسخ


5- ⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 90-89-1 با پاسخ


6- ⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 90-89-2 با پاسخ


7- ⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 91-90-1 با پاسخ


8- ⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 91-90-2 با پاسخ


9- ⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 92-91-1 با پاسخ


10-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 92-91-2 با پاسخ


11-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 93-92-1 با پاسخ


12-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 93-92-2 با پاسخ


13-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 94-93-1 با پاسخ


14-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 94-93-2 با پاسخ


15-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 89-3 با پاسخ


16-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 90-3 با پاسخ


17-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 91-3 با پاسخ


18-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 92-3 با پاسخ


19-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 93-3 با پاسخ


20-⇓مهندسی فناوری اطلاعات⇓ نیمسال 94-3 با پاسخ

 

خواندن 4643 دفعه