سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته مهندسی پلیمر نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید

صنایع پلیمر

صنایع پلیمر

صنایع پلیمر

صنایع پلیمر

گرایش ها :

صنایع پلیمر,تکنولوژی علوم رنگ


شیمی آلی,موازنه انرژی و مواد,روشهای اندازه گیری کمیتهای مهندسی,سینتیک و طرح راکتور,مکانیک سیالات,عملیات واحد,انتقال حرارت,شیمی فیزیک,کنترل فرایند در صنایع پلیمر و رنگ,سینتیک و طرح راکتور,نقشه کشی صنعتی


1- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پلیمر ⇓ نیمسال 91-90-1


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پلیمر ⇓ نیمسال 91-90-2


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پلیمر ⇓ نیمسال 92-91-1


4-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پلیمر ⇓ نیمسال 92-91-2


5-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پلیمر ⇓ نیمسال 93-92-1


6-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پلیمر ⇓ نیمسال 93-92-2


7-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پلیمر ⇓ نیمسال 94-93-1


8-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی پلیمر ⇓ نیمسال 94-93-2