سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته مهندسی راه آهن نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید

دانلود سوال و جواب رشته مهندسی راه آهنمهندسی راه آهن- بهره برداری

دانلود سوال و جواب رشته مهندسی راه آهنمهندسی راه آهن- بهره برداری

دانلود سوال و جواب رشته مهندسی راه آهنمهندسی راه آهن- بهره برداری

دانلود سوال و جواب رشته مهندسی راه آهنمهندسی راه آهن- بهره برداری

گرایش ها :

مهندسی راه آهن- بهره برداری,جریه,خط و سازه های ریلی


مصالح ساختمانی و آزمایشگاه,تحقیق در عملیات,اصول حسابداری,تحلیل سازه,علم و مواد و شناخت فلزات در راه آهن,آمار و احتمال مهندسی,اصول و مدیریت تءوری سازمان,ارزیابی کار و زمان,اصول بازار یابی,برنامه ریزی حمل و نقل


1- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی راه آهن ⇓ نیمسال 91-90-1


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی راه آهن ⇓ نیمسال 91-90-2


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی راه آهن ⇓ نیمسال 92-91-1


4-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی راه آهن ⇓ نیمسال 92-91-2


5-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی راه آهن ⇓ نیمسال 93-92-1


6-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی راه آهن ⇓ نیمسال 93-92-2


7-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی راه آهن ⇓ نیمسال 94-93-1


8-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی راه آهن ⇓ نیمسال 94-93-2