سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته مهندسی صنایع نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

 

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

'گرایش ها :

گرایش طراحی مهندسی صنایع,


مدیریت و کنترل پروژه,مقاومت مصالح - مقاومت مصالح ,تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی,کنترل کیفیت آماری,تحقیق در عملیات ,خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی,مهندسی عوامل انسانی - مهندسی فاکتور های انسانی,فرآیندهای تولید,سیستم های اطلاعات مدیریت,مهندسی ارزش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی صنایع⇓ نیمسال 94-93-2