شنبه, 21 تیر 773 10:21

دانلود نمونه سوالات رشته تاریخ با جواب

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نمونه سوالات رشته تاریخ با پاسخنامه تمامی نیمسال ها از لینک های زیر دانلود نمایید تا نیمسال قبل نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه  

 

1-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 87-86-2


2- نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 88-87-1


3- نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 88-87-2


4- نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 89-88-1


5- نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 90-89-1


6- نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 90-89-2


7- نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 91-90-1


8- نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 91-90-2


9- نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 92-91-1


10-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 92-91-2


11-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 93-92-1


12-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 93-92-2


13-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 94-93-1


14-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 94-93-2


15-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 89-3


16-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 90-3


17-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 91-3


18-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 92-3


19-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 93-3


20-نمونه سوالات ⇓تاریخ ⇓ با پاسخنامه نیمسال 94-3

 

خواندن 4619 دفعه