سوالات امتحان درس اندیشه اسلامی1 علوم انسانی کارشناسی پیام نور + پاسخ تستی

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1 به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است:

1220584_1233030 : اندیشه اسلامی (1) علوم انسانی

– تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی
– تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش خواهران
– تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش برادران
– علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
– علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
– علوم ورزشی گرایش علوم ورزشی
– روانشناسی عمومی
– روانشناسی
– مشاوره و راهنمایی
– مشاوره
– علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
– علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
– علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
– علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه


– جامعه شناسی


– گردشگری

– ارتباط تصویری
– عکاسی
– صنایع دستی
– طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه
– طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی پارچه
– فرش گرایش طراحی فرش
– فرش گرایش بافت و مرمت فرش
– نقاشی
– کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگاری
– کتابت و نگارگری گرایش نگارگری
– کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسی
– کتابت و نگارگری گرایش طراحی سنتی و تذهیب
– هنر اسلامی گرایش نگارگری
– هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز
– هنر اسلامی گرایش سفال
– هنر اسلامی گرایش شیشه
– هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوب
– هنرهای صناعی گرایش آبگینه
– هنرهای صناعی گرایش سفال
– هنرهای صناعی گرایش منبت و معرق
– هنرهای صناعی گرایش فلز
– هنرهای صناعی گرایش کاشی
– هنرهای صناعی گرایش نساجی سنتی
– مدیریت صنعتی
– حسابداری
– علوم اقتصاد نظری
– علوم اقتصادی
– اقتصاد
– مدیریت امور بانکی
– مدیریت امور گمرکی
– مدیریت بیمه
– مدیریت دولتی
– مدیریت جهانگردی
– مدیریت بازرگانی
– زبان و ادبیات عربی
– زبان و ادبیات فارسی
– زبان و ادبیات انگلیسی
– مترجمی زبان انگلیسی
– حقوق
– تاریخ
– علوم سیاسی
– آب‌ و هوا شناسی
– ژئومورفولوژی
– جغرافیا و برنامه ریزی شهری
– جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
– جغرافیا
– جغرافیا انسانی گرایش روستایی
– جغرافیا انسانی گرایش شهری
– جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
– جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی
– روزنامه نگاری
– روابط عمومی
– پژوهشگری اجتماعی
– مددکاری اجتماعی
– تعاون و رفاه اجتماعی
– برنامه ریزی اجتماعی و تعاون
– برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
– علم اطلاعات و دانش شناسی

برخی از ترم ها را  رایگان دانلود کنید

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود کد امنیتی *از محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کپچا را تکمیل کنید.