دانلود سوالات درس حقوق اساسی 1 کارشناسی و کارشناسی ارشد

حقوق اساسی 1

حقوق اساسی 1 دانلود سوالات امتحانی درس حقوق اساسی1 پیام نور   این درس و کد برای رشته های زیر و مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار گردیده است 1223010: رشته علوم سیاسی 1223022: حقوق- حقوق دادرسی اداری -حقوق بین الملل 1223221: حقوق         سایت های مفید سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاه […]

دانلود سوالات درس آشنایی با قانون اساسی ایران علوم پایه

آشنایی با قانون اساسی

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1223174:آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – مهندسی مدیریت اجرایی – مهندسی برق گرایش الکترونیک – مهندسی برق گرایش قدرت – مهندسی برق گرایش کنترل – مهندسی […]

دانلود سوالات درس آشنایی با قانون اساسی ایران علوم انسانی

آشنایی با قانون اساسی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1223175:آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علوم انسانی – ارتباط تصویری – عکاسی – صنایع دستی – طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه – طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی پارچه – […]

دانلود سوالات درس 1233026 علوم پایه و مهندسی پیام نور با پاسخنامه

اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2 به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: کد درس :1233026 نام درس:اندیشه اسلامی 2 علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – مهندسی مدیریت اجرایی – مهندسی برق گرایش الکترونیک – مهندسی برق گرایش قدرت – مهندسی برق گرایش کنترل – مهندسی برق گرایش مخابرات […]

دانلود سوالات درس اندیشه اسلامی 1 علوم پایه و مهندسی پیام نور با پاسخنامه

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1 به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233025| اندیشه اسلامی 1 علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – مهندسی مدیریت اجرایی – مهندسی برق گرایش الکترونیک – مهندسی برق گرایش قدرت – مهندسی برق گرایش کنترل – مهندسی برق گرایش مخابرات – مهندسی برق […]

دانلود سوالات فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) علوم پایه پیام نور با پاسخنامه

فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)

 فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1211410 : فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – مهندسی مدیریت اجرایی – مهندسی برق گرایش الکترونیک – مهندسی برق گرایش قدرت – مهندسی برق گرایش کنترل – مهندسی برق […]

دانلود سوالات درس فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) علوم انسانی پیام نور با پاسخنامه

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233033-1220498:فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) علوم انسانی – ارتباط تصویری – عکاسی – صنایع دستی – طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه – طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی پارچه – فرش […]

دانلود سوالات درس اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) علوم انسانی پیام نور با پاسخنامه

اخلاق اسلامی علوم انسانی

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233033-1220498:اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) علوم انسانی – ارتباط تصویری – عکاسی – صنایع دستی – طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه – طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی پارچه – فرش گرایش طراحی فرش – فرش گرایش […]

دانلود سوالات درس اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) علوم پایه و مهندسی پیام نور با پاسخنامه

1233029

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233029:اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – مهندسی مدیریت اجرایی – مهندسی برق گرایش الکترونیک – مهندسی برق گرایش قدرت – مهندسی برق گرایش کنترل – مهندسی برق گرایش مخابرات – مهندسی برق […]