دانلود سوالات درس 1233026 علوم پایه و مهندسی پیام نور با پاسخنامه

اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2 به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: کد درس :1233026 نام درس:اندیشه اسلامی 2 علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – مهندسی مدیریت اجرایی – مهندسی برق گرایش الکترونیک – مهندسی برق گرایش قدرت – مهندسی برق گرایش کنترل – مهندسی برق گرایش مخابرات […]