دانلود رایگان سوالات فراگیر ارشد رشته مدیریت دولتی

فراگیر ارشد مدیریت دولتی

دانلود سوالات آزمون فراگیر دوره های گذشته  ارشد رشته مدیریت دولتی پیام نور سال 84 تاکنون گرایش های :بودجه و مالیه عمومی کد 1071 توسعه منابع انسانی کد 1072 خط مشی گذاری عمومی کد 1073 طراحی سازمانهای دولتی کد 1074 مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی کد 1075 مدیریت تحول 1076 مدیریت رفتار سازمانی […]