دانلود سوالات فراگیر ارشد رشته مدیریت کسب و کار(MBA)

فراگیر مدیریت کسب و کار MBA

دانلود سوالات آزمون فراگیر دوره های گذشته  ارشد رشته مدیریت کسب و کار MBA جغرافیای برنامه ریزی روستایی  پیام نور رشته 85 تاکنون گرایش های :استراتژی – بازاریابی-رفتار سازمانی و منابع انسانی – سیستم اطلاعات و فن آوری اطلاعات – عملیات زنجیره تامین – فناوری – مالی اگر سالی موجود نبود در بخش نظرات یا […]