دانلود سوالات آزمون فراگیر ارشد رشته زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی

آزمون فراگیر رشته :زمین شناسی

دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور رشته چینه شناسی و فسیل شناسی از سایت پیرانه پند منبع و مرجع مناسبی برای آمادگی بیشتر دانشجویان داوطلب شرکت در آزمون فراگیر پیام نور در مقطع ارشد میباشد