دانلود سوالات امتحانی درس ریاضیات 1_ ریاضیات مقدماتی پیام نور + پاسخ تستی و تشریحی

1111002

 درس ریاضیات 1_ ریاضیات مقدماتی به صورت همزمان در رشته های زیر برگزار شده است: 1111002 : ریاضیات (1) – جغرافیا و برنامه ریزی شهری – جغرافیا – جغرافیا انسانی گرایش روستایی – جغرافیا انسانی گرایش شهری – جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی – جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی 1111300 : ریاضیات مقدماتی – آب‌ و هوا شناسی […]