سوالات امتحان درس آیین زندگی(اخلاق کاربردی) علوم پایه و مهندسی پیام نور + پاسخ

آیین زندگی اخلاق کاربردی علوم پایه

آیین زندگی (اخلاق کاربردی) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233027:آیین زندگی (اخلاق کاربردی) علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – مهندسی مدیریت اجرایی – مهندسی برق گرایش الکترونیک – مهندسی برق گرایش قدرت – مهندسی برق گرایش کنترل – مهندسی برق گرایش مخابرات – مهندسی […]