بانک سوالات دروس عمومی علوم انسانی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

سوالات رشته حسابداری

بانک سوالات دروس عمومی رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 93-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی

جهت دانلود به سامانه جامع دانلود مراجعه نمایید :سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور

1-اندیشه 1 2-اندیشه 2 3-آیین زندگی (اخلاق کاربردی),4- انقلاب اسلامی 5-اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )6- آشنایی با قانون اساسی 7-تاریخ تحلیلی صدر اسلام 8- تربیت بدنی  1 9- تربیت بدنی 2  10-تفسیر موضوعی قران  11-تاریخ فرهنگ وتمدن ایران اسلام 12-جمعیت و تنظیم خانواده (دانش خانواده )13-زبان خارجه (زبان عمومی) 14-فارسی 15-سیری در نهج البلاغه 16- مروری بر نهج البلاغه 17-حفظ جزء 30 قرآن کریم 18-ادبیات مقدماتی19-ریاضیات مقدماتی 20- زبان مقدماتی 21-مهارتهای زندگی22-انسان در اسلام 23-اصول ومبانی مدیریت اسلامی 24-درآمدی در اقتصاد اسلامی 25-خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی 26-مبانی کار آفرینی 27-آشنایی با مقررات کار آفرینی28 -برنامه ریزی کسب و کار 29-آشنایی بادفاع مقدس30-تفسیر موضوعی نهج البلاغه 31اندیشه های سیاسی امام خمینی 32-فلسفه اخلاق 33-انسان در اسلام

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد دوره

تعداد دوره  با پاسخنامه

1

1233030

اندیشه اسلامی  1

21دوره

15دوره

2

1233031

اندیشه اسلامی 2

19دوره

10دوره

3

1220433

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

18دوره

12دوره

4

1220434

انقلاب اسلامی

18دوره

12دوره

5

1233033

اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )

20دوره

15دوره

6

1233175

آشنایی با قانون اساسی

10دوره

7دوره

7

1220435

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

7دوره

3دوره

8

1215152

تربیت بدنی 1

16دوره

12دوره

9

1215153

تربیت بدنی2

15دوره

11دوره

10

1233032

تفسیر موضوعی قران

21دوره

12دوره

11

1229128

تاریخ فرهنگ وتمدن ایران اسلام

12دوره

11دوره

12

1118035

جمعیت و تنظیم خانواده (دانش خانواده )

20دوره

9دوره

13

1212270

زبان خارجه (زبان عمومی)

20دوره

8دوره

14

1213210

فارسی

20دوره

12دوره

15

1220143

سیری در نهج البلاغه

13دوره

8دوره

16

1220114

مروری بر نهج البلاغه

5دوره

1دوره

17

1220657

حفظ جزء 30 قرآن کریم

2دوره

2دوره

18

1213211

ادبیات مقدماتی

11دوره

0دوره

19

1111264

ریاضیات مقدماتی

12دوره

2دوره

20

1213212

زبان مقدماتی

7دوره

2دوره

21

1211276

مهارتهای زندگی

9دوره

5دوره

22

997476

انسان در اسلام

2دوره

0دوره

23

997470

اصول ومبانی مدیریت اسلامی

2دوره

0دوره

24

997501

درآمدی در اقتصاد اسلامی

2دوره

0دوره

25

1235047

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

9دوره

5دوره

26

1223027

مبانی کار آفرینی

11دوره

3دوره

27

1234028

آشنایی با مقررات کار آفرینی

3دوره

0دوره

28

1235029

برنامه ریزی کسب و کار

3دوره

0دوره

29

1212300

آشنایی بادفاع مقدس

5دوره

3دوره

30

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

10دوره

5دوره

31

1220479

اندیشه های سیاسی امام

8دوره

4دوره

32

1220432

فلسفه اخلاق

10دوره

5دوره

33

1233037

انسان در اسلام

6دوره

0دوره

 

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود کد امنیتی *از محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کپچا را تکمیل کنید.