بانک سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

سوالات رشته حسابداری

بانک سوالات رشته حقوق با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 92-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی وتعدادترمهای موجودازسال 84 به بعدبرای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است بقیه ترمها از سال 80 تا 84 لیست که شامل 8 تا 10 ترم است در آینده نزدیک اضافه خواهد شد .

جهت دانلود به سامانه جامع دانلود مراجعه نمایید :سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور1-مقدمه علم حقوق(16دوره)2-حقوق جزای عمومی 1(17دوره)3-حقوق اساسی 1(18 دوره)4-مبانی علم اقتصاد(14 دوره)5-مبانی جامعه شناسی(12دوره-)6-مالیه عمومی(14دوره)7-حقوق مدنی1(16دوره)8-حقوق جزای عمومی2(17دوره)9-حقوق اساسی 2(17دوره)10-اصول فقه1(17دوره)11-عربی(12دوره-)12-حقوق مدنی2 (16دوره)13-حقوق جزای عمومی3(17دوره)14-حقوق بین المللی عمومی 1(15دوره)15-حقوق اداری 1(14دوره)16-اصول فقه 2(18دوره)17-متون فقه 1(12دوره)18-حقوق مدنی 3(16دوره)19-حقوق جزای اختصاصی 1(17دوره)20-حقوق بین المللی عمومی 2(16دوره)21-حقوق اداری 2(14دوره-)22-متون فقه 2(13دوره)23-ایات الاحکام (13دوره)24- حقوق مدنی 4(14دوره)25-حقوق تجارت 1 (16دوره)26-حقوق جزای اختصاصی 2(15دوره)27-حقوق سازمان بین المللی (16دوره)28-ایین دادرسی مدنی 1(13دوره)29-متون فقه 3(12دوره)30-حقوق ثبت(12دوره)31-حقوق کار(14دوره)32-حقوق مدنی 5(12دوره-)33-حقوق تجارت 2(16 دوره)34-حقوق جزای اختصاصی 3(15 دوره)35-حقوق بین المللی خصوصی 1(15 دوره)36-ایین دادرسی مدنی 2(15دوره)37-متون فقه 4(12دوره)38-جامعه شناسی حقوقی (7دوره)39-حقوق مدنی 6(16 دوره)40-حقوق تجارت 3(17 دوره)41-ایین دادرسی کیفری 1 (16 دوره)42-حقوق بین المللی خصوصی 2(17دوره)ایین دادرسی مدنی 3(16دوره)44-جرم شناسی(16 دوره)45-حقوق مدنی 7(15 دوره)46-متون حقوق 1 به زبان خارجه(18 دوره-)47-حقوق تجارت 4(17دوره)48-ایین دادرسی کیفری 2 (18 دوره)49-ادله اثبات دعوی (16 دوره)50-قواعد فقه 1(15 دوره)51-پزشکی قانونی(14 دوره-)52-بزهکاری اطفال(16 دوره)53-حقوق مدنی 8(17دوره)54-متون حقوقی 2 به زبان خارجه(18 دوره)55-قواعد فقه 2(17 دوره)56-حقوق تطبیقی(16 دوره)57- کیفر شناسی (16دوره)58-رویه قضایی(17 دوره)59-حقوق بیمه (17 دوره)60-حقوق جزای بین المللی ایران (4 دوره) 61-حقوق بشر در اسلام (4دوره)

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد دوره

تعداد دوره   با پاسخنامه

1

1223020

مقدمه علم حقوق

16دوره

10دوره

2

1223021

حقوق جزای عمومی 1

17دوره

9دوره

3

1223022

حقوق اساسی 1

18دوره

8دوره

4

1223037

مبانی علم اقتصاد

14دوره

10دوره

5

1222078

مبانی جامعه شناسی

12دوره

9دوره

6

1221038

مالیه عمومی

14دوره

13دوره

7

1223023

حقوق مدنی1

16دوره

14دوره

8

1223024

حقوق جزای عمومی2

17دوره

9دوره

9

1223030

حقوق اساسی 2

17دوره

12دوره

10

1220287

اصول فقه1

17دوره

15دوره

11

1220286

عربی

12دوره

8دوره

12

1223027

حقوق مدنی2

16دوره

14دوره

13

1223028

حقوق جزای عمومی3

17دوره

11دوره

14

1223025

حقوق بین المللی عمومی 1

15دوره

14دوره

15

1223031

حقوق اداری 1

14دوره

11دوره

16

1220290

اصول فقه 2

18دوره

13دوره

17

1220288

متون فقه 1

13دوره

11دوره

18

1223034

حقوق جزای اختصاصی 1

17دوره

13دوره

19

1223032

حقوق مدنی 3

19دوره

13دوره

20

1223037

حقوق بین المللی عمومی 2

18دوره

13دوره

21

1223035

حقوق اداری 2

15دوره

10دوره

22

1220289

متون فقه 2

14دوره

12دوره

23

1220294

ایات الاحکام

14دوره

11دوره

24

1223039

حقوق مدنی 4

15دوره

12دوره

25

1223029

حقوق تجارت 1

17دوره

11دوره

26

1223036

حقوق جزای اختصاصی 2

16دوره

9دوره

27

1223055

حقوق سازمان بین المللی

18دوره

13دوره

28

1223026

ایین دادرسی مدنی 1

14دوره

14دوره

29

1220291

متون فقه 3

13دوره

13دوره

30

1223051

حقوق ثبت

13دوره

10دوره

31

1223045

حقوق کار

15دوره

12دوره

32

1223041

حقوق مدنی 5

14دوره

10دوره

33

1223040

حقوق جزای اختصاصی 3

18دوره

12دوره

34

1223050

حقوق بین المللی خصوصی 1

16دوره

10دوره

35

1223044

ایین دادرسی مدنی 2

17دوره

10دوره

36

1223042

متون فقه 4

16دوره

11دوره

37

1220292

جامعه شناسی حقوقی

14دوره

9دوره

38

1222079

حقوق مدنی 6

7دوره

3دوره

39

1223047

حقوق تجارت 3

17دوره

13دوره

40

1223056

ایین دادرسی کیفری 1

19دوره

13دوره

41

1223043

حقوق بین المللی خصوصی 2

18دوره

12دوره

42

1223052

ایین دادرسی مدنی 3

19دوره

14دوره

43

1223053

جرم شناسی

18دوره

13دوره

44

1223033

حقوق مدنی 7

18دوره

11دوره

45

1223054

ادله اثبات دعوی

16دوره

11دوره

46

1223060

قواعد فقه 1

18دوره

14دوره

47

1220293

متون حقوق 1 به زبان خارجه

17دوره

10دوره

48

1212177

حقوق تجارت 4

20دوره

13دوره

49

1223061

ایین دادرسی کیفری 2

19دوره

11دوره

50

1223049

پزشکی قانونی

20دوره

14دوره

51

1223048

بزهکاری اطفال

15دوره

12دوره

52

1217149

حقوق مدنی 8

18دوره

13دوره

53

1223059

متون حقوقی 2 به زبان خارجه

19دوره

12دوره

54

1212178

قواعد فقه 2

20دوره

13دوره

55

1220259

حقوق تطبیقی

19دوره

14دوره

56

1223062

کیفر شناسی

18دوره

13دوره

57

1223038

رویه قضایی

18دوره

11دوره

58

1223057

حقوق بیمه

19دوره

12دوره

59

1223063

حقوق جزای بین المللی ایران

19دوره

11دوره

60

1223180

حقوق بشر در اسلام

5دوره

3دوره

61

1223186

حقوق تجارت 2

6دوره

3دوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود کد امنیتی *از محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کپچا را تکمیل کنید.