بانک سوالات رشته روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور

بانک سوالات رشته روانشناسی عمومی با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 92-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی و تعداد ترمهای موجود

جهت دانلود به سامانه جامع دانلود مراجعه نمایید :سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور

روانشناسی عمومی 2-1کلیات فلسفه3-کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی(کاربرد کامپیوتر در روانشناسی)4-روانشناسی عمومی 54-آمار توصیفی6-روانشناسی رشد7-فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)8-امار استنباطی9-مبانی جامعه شناسی 10 -انسان شناسی در اسلام 11 – روانشناسی تربیتی 12- روانشناسی اجتماعی 13- روانشناسی رشد 2 14- روش تحقیق در روانشناسی 15- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 16- روانشناسی شخصیت(نظریه ها و مفاهیم) 17- متون روانشناسی به زبان خارجه 1 18- روان سنجی 19 -آسیب شناسی اجتماعی 20- روانشناسی بازی 21- روانشناسی پویایی گروه 22- آسیب شناسی روانی 1 23- روانشناسی احساس و ادراک 23- متون روانشناسی به زبان خارجه 2 24- روانشناسی مشاوره و راهنمایی 25- روانشناسی مدیریت 26- انگیزش و هیجان 27-  روانشناسی تجربی 28- روانشناسی مرضی کودک 29 فلسفه آموزش و پرورش30 – روانشناسی تربیتی 31- روانشناسی بازی(روانشناسی) 32- مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 33- پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی) 34- روانشناسی مرضی کودک 35- اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن) 36- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 37- آسیب شناسی روانی 2 38- بهداشت روانی 39- روانشناسی یادگیری(نظریه ها و مفاهیم) 40 سمینار در مسائل روانشناسی عمومی 41 – ارزشیابی شخصیت 42 – تاریخچه ومکاتب روانشناسی 43 – تفکر و زبان 44 – اختلالات یادگیری 45 – روانشناسی جنایی 46 – مقدمات نوروپسیکولوژی 47 – مقدمات روانشناسی سلامت 48 – روشهای تغییر واصلاح رفتار 49 – اصول و فنون وراهنمایی و مشاوره خانواده 50 – متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 51 – کاربرد آزمونهای روانی 52 – نظریه های مشاوره و روان درمانی 53 – ریاضی مقدماتی 54 – روش ها وفنون تدریس 55 – مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی 56 – زبان تخصصی روانشناسی2 57 – متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی 58 – روانشناسی اعتیاد 59 – فلسفه اخلاق(تکیه بر مباحث تربیتی)60- روانشناسی فیزیولوژیک61- روانشناسی هوش و سنجش آن

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد دوره

تعداد دوره  با پاسخنامه

1

1217005

روانشناسی عمومی 1

17دوره

9دوره

2

1217043

کلیات فلسفه

12دوره

7دوره

3

1115006

کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی(کاربرد کامپیوتر در روانشناسی)

15دوره

8دوره

4

1217006

روانشناسی عمومی 2

16دوره

9دوره

5

1117004

آمار توصیفی

13دوره

8دوره

6

1217007

روانشناسی رشد 1

14دوره

9دوره

7

1112001

فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)

14دوره

9دوره

8

1117005

آمار استنباطی

15دوره

8دوره

9

1222062

مبانی جامعه شناسی

17دوره

9دوره

10

1220001

انسان شناسی در اسلام

13دوره

8دوره

11

1218008

روانشناسی تربیتی

16دوره

10دوره

12

1217009

روانشناسی اجتماعی

16دوره

10دوره

13

1712042

روانشناسی رشد 2

13دوره

6دوره

14

1217011

روش تحقیق در روانشناسی

14دوره

7دوره

15

1217012

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

15دوره

8دوره

16

1217013

روانشناسی فیزیولوژیک

15دوره

8دوره

17

1217014

روانشناسی شخصیت(نظریه ها و مفاهیم)

18دوره

7دوره

18

1212018

متون روانشناسی به زبان خارجه 1

10دوره

8دوره

19

1217015

روان سنجی

16دوره

10دوره

20

1222063

آسیب شناسی اجتماعی

16دوره

8دوره

21

1217041

روانشناسی بازی

16دوره

7دوره

22

1217019

روانشناسی پویایی گروه

15دوره

8دوره

23

1217017

آسیب شناسی روانی 1

14دوره

9دوره

24

1217020

روانشناسی احساس و ادراک

13دوره

9دوره

25

1212019

متون روانشناسی به زبان خارجه 2

14دوره

8دوره

26

1217021

روانشناسی مشاوره و راهنمایی

12دوره

7دوره

27

1217022

روانشناسی مدیریت

15دوره

7دوره

28

1217027

انگیزش و هیجان

13دوره

6دوره

29

1217024

روانشناسی هوش و سنجش آن

16دوره

8دوره

30

1217025

روانشناسی تجربی

14دوره

9دوره

31

1217026

روانشناسی مرضی کودک

18دوره

8دوره

32

1211006

فلسفه آموزش و پرورش

12دوره

7دوره

33

1217008

روانشناسی تربیتی

10دوره

5دوره

34

1217041

روانشناسی بازی(روانشناسی)

16دوره

9دوره

35

1217065

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

13دوره

8دوره

36

1217032

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

0دوره

0دوره

37

1217026

روانشناسی مرضی کودک

18دوره

8دوره

38

1217023

اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)

18دوره

10دوره

39

1217028

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

15دوره

8دوره

40

1217029

آسیب شناسی روانی 2

18دوره

9دوره

41

1217030

بهداشت روانی

19دوره

7دوره

42

1217031

روانشناسی یادگیری(نظریه ها و مفاهیم)

10دوره

8دوره

43

1217040

سمینار در مسائل روانشناسی عمومی

0دوره

0دوره

44

1217039

ارزشیابی شخصیت

16دوره

9دوره

45

1217018

تاریخچه ومکاتب روانشناسی

19دوره

10دوره

46

1217033

تفکر و زبان

20دوره

10دوره

47

1217035

اختلالات یادگیری

20دوره

10دوره

48

1217036

روانشناسی جنایی

20دوره

10دوره

49

1217038

مقدمات نوروپسیکولوژی

19دوره

9دوره

50

1217044

مقدمات روانشناسی سلامت

17دوره

7دوره

51

1217053

روشهای تغییر واصلاح رفتار

12دوره

7دوره

52

1211005

اصول و فنون وراهنمایی و مشاوره خانواده

10دوره

6دوره

53

1217049

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

11دوره

5دوره

54

1211004

کاربرد آزمونهای روانی

12دوره

8دوره

55

1218060

نظریه های مشاوره و روان درمانی

8دوره

4دوره

56

1111264

ریاضی مقدماتی

11دوره

2دوره

57

1211007

روش ها وفنون تدریس

9دوره

3دوره

58

1211003

مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

4دوره

0دوره

59

1212021

زبان تخصصی روانشناسی2

10دوره

7دوره

60

1217049

متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی

11دوره

5دوره

61

1217064

روانشناسی اعتیاد

13دوره

8دوره

62

1211411

فلسفه اخلاق(تکیه بر مباحث تربیتی)

7دوره

5دوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود کد امنیتی *از محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کپچا را تکمیل کنید.