سی ترم سوالات رشته الهیات(تاریخ و فرهنگ تمدن) پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

سوالات رشته حسابداری

بانک سوالات رشته الهیات(تاریخ و فرهنگ تمدن) با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 92-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی وتعدادترمهای موجودازسال 84 به بعدبرای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است بقیه ترمها از سال 80 تا 84 لیست که شامل 8 تا 10 ترم است در آینده نزدیک اضافه خواهد شد .

جهت دانلود به سامانه جامع دانلود مراجعه نمایید :سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور1-زبان تخصصی یک(15دوره)20-مبادی فقه و اصول(12دوره)3-منطق دو(12دوره)4-اشنایی با ادیان بزرگ(16دوره)5-زبان تخصصی سه(12دوره)6-صرف یک(13دوره)7-نحو کاربردی یک(7دوره)8-نحو کاربردی سه(9دوره)9- اشنایی با فقه (11دوره)10-اشنایی با علوم قران و حدیث(9دوره)11-نحو کابر دی 4(10دوره)12-سیری در نهج البلاغه(14دوره)13- آشنایی با تاریخ وروشهای تفسیر قرآن(11دوره)14- تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه(7دوره)15- شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی(6دوره)16- تاریخ هنرهای اسلامی1(9دوره)17- تاریخ اسلام در مصر و شام(3دوره)18- تاریخ هنرهای اسلامی2(6دوره)19- تاریخ علوم اسلام 1(7دوره)20- تاریخ علوم در اسلام 2(6دوره)21- مطالعات اسلامی در غرب(8دوره)22- جغرافیای تاریخی اسلام 2(6دوره)23- تاریخ آموزش وپرورش در اسلام(6دوره)24- وضع کنونی جهان اسلام 2(5دوره)25- وضع کنونی جهان اسلام(5) 27- متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی(4دوره)28- تاریخ صفویه(5دوره)29- منطق و فلسفه مقدماتی(9دوره)30- فرهنگ و تمدن ایران و اسلام(12دوره)31- جغرافیای تاریخی 1(0دوره)32- منطق 1(16دوره)33- زبان تخصصی2 (16دوره)2 34- کلام1(17دوره)35- کلام 2(15دوره)36- علوم بلاغی37(15دوره)- صرف 2(10دوره)38- نحو کاربردی 2(11)39- روش تحقیق در علوم اسلامی(12دوره)40- قرائت و درک متون عربی41-کلیات فلسفه(11دوره) 42- مهارتهای ترجمه(8دوره)43- کلیات عرفان اسلامی(11دوره)44- تاریخ نگاری در اسلام(8دوره)45- متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی(7دوره)46- کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی(6دوره)47- تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد(6دوره)48- تارخ اسلام در مغرب و اندلس(5دوره)49- تاریخ تشکیلات اسلامی 1(5دوره)50- تاریخ اسلام از سقوط بغداد(6دوره)51- تاریخ تشکیلات اسلامی 2(5دوره)52- تاریخ علوم در اسلام 3(3دوره)53- تاریخ اسلام در شبه قاره هند(7دوره)54- جامعه شناسی تاریخی(2دوره)55- تاریخ عثمانیان(6دوره)56- خطوط کتیبه های اسلامی(7دوره)57- فرهنگ وتمدن مسلمانان درکشورهای غیر مسلمان(4دوره)58- جغرافیای تاریخی اسلام 1(7دوره)59- جهان اسلام غرب و استعمار(6دوره)60- تاریخ تشیع(6دوره)61- تاریخ تحلیلی صدراسلام(8دوره)62-عربی مقدماتی(8دوره)

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد دوره

  باپاسخنامه

1

1220018

زبان تخصصی 1

15دوره

16دوره

2

1220023

مبادی فقه و اصول

12دوره

9دوره

3

1220028

منطق2

12دوره

10دوره

4

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

16دوره

16دوره

5

1220494

زبان تخصصی 3

12دوره

10دوره

6

1220131

صرف 1

13دوره

7دوره

7

1220133

نحو کاربردی1

7دوره

5دوره

8

1220135

نحو کاربردی 3

9دوره

8دوره

9

1220137

آشنایی با فقه

11دوره

8دوره

10

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

9دوره

5دوره

11

1220141

نحو کاربردی 4

10دوره

9دوره

12

1220143

سیری در نهج البلاغه

14دوره

10دوره

13

1220145

آشنایی با تاریخ وروشهای تفسیر قرآن

11دوره

11دوره

14

1220243

تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه

7دوره

0دوره

15

1220245

شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی

6دوره

0دوره

16

1220247

تاریخ هنرهای اسلامی1

9دوره

1دوره

17

1220249

تاریخ اسلام در مصر و شام

3دوره

0دوره

18

1220251

تاریخ هنرهای اسلامی2

6دوره

0دوره

19

1220254

تاریخ علوم اسلام 1

7دوره

1دوره

20

1220256

تاریخ علوم در اسلام 2

6دوره

0دوره

21

1220258

مطالعات اسلامی در غرب

8دوره

1دوره

22

1220262

وضع کنونی جهان اسلام 1

6دوره

0دوره

23

1220264

جغرافیای تاریخی اسلام 2

6دوره

0دوره

24

1220266

تاریخ آموزش وپرورش در اسلام

6دوره

0دوره

25

1220268

وضع کنونی جهان اسلام 2

5دوره

0دوره

26

 

پژوهش در موضوعات منتخب

0دوره

دوره

27

1220276

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی

4دوره

0دوره

28

1220278

تاریخ صفویه

5دوره

0دوره

29

1220442

منطق و فلسفه مقدماتی

9دوره

1دوره

30

1229128

فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

12دوره

8دوره

31

 

جغرافیای تاریخی 1

0دوره

دوره

32

1220149

زبان تخصصی 2

16دوره

10دوره

33

1220151

کلام1

17دوره

12دوره

34

1220113

کلام 2

15دوره

11دوره

35

1220152

علوم بلاغی

15دوره

11دوره

36

1220152

صرف 2

11دوره

7دوره

37

1220153

نحو کاربردی 2

11دوره

8دوره

38

1220154

روش تحقیق در علوم اسلامی

12دوره

6دوره

39

1220156

کلیات فلسفه اسلامی

11دوره

8دوره

40

1220163

قرائت و درک متون عربی

13دوره

9دوره

41

1220155

مهارتهای ترجمه

8دوره

7دوره

42

1220162

کلیات عرفان اسلامی

11دوره

7دوره

43

1220157

تاریخ نگاری در اسلام

8دوره

0دوره

44

1220159

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی

7دوره

0دوره

45

1220273

کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی

6دوره

0دوره

46

1220160

تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد

6دوره

0دوره

47

1220165

تارخ اسلام در مغرب و اندلس

5دوره

0دوره

48

1220506

تاریخ تشکیلات اسلامی 1

5دوره

0دوره

49

1220158

تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی

6دوره

0دوره

50

1220172

تاریخ تشکیلات اسلامی 2

5دوره

0دوره

51

1220166

تاریخ علوم در اسلام 3

3دوره

0دوره

52

1220164

تاریخ اسلام در شبه قاره هند

7دوره

0دوره

53

1220167

جامعه شناسی تاریخی

2دوره

0دوره

54

1220161

تاریخ عثمانیان

6دوره

0دوره

55

1220174

خطوط کتیبه های اسلامی

7دوره

0دوره

56

1220116

فرهنگ وتمدن مسلمانان درکشورهای غیر مسلمان

4دوره

0دوره

57

1220171

جغرافیای تاریخی اسلام 1

7دوره

0دوره

58

1220173

جهان اسلام غرب و استعمار

6دوره

1دوره

59

1220169

تاریخ تشیع

6دوره

0دوره

60

1220170

عربی مقدماتی

8دوره

0دوره

61

1220023

تاریخ تحلیلی صدراسلام

8دوره

0دوره

62

1220422

منطق 1

16دوره

10دوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود کد امنیتی *از محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کپچا را تکمیل کنید.