سوالات امتحان درس اندیشه اسلامی1 علوم انسانی کارشناسی پیام نور + پاسخ تستی

اندیشه اسلامی 1 به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1220584_1233030 : اندیشه اسلامی (1) علوم انسانی – تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش […]

دانلود سوالات امتحانی درس ریاضیات 2 _ریاضیات و آب و هواشناسی_ ریاضیات برای جغرافیا 2 پیام نور + پاسخ تستی و تشریحی

این آزمون (ریاضیات 2 _ریاضیات و آب و هواشناسی_ ریاضیات برای جغرافیا 2) به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است: 1111003 : ریاضیات (2) – […]

دانلود سوالات امتحانی درس ریاضیات 1_ ریاضیات مقدماتی پیام نور + پاسخ تستی و تشریحی

 درس ریاضیات 1_ ریاضیات مقدماتی به صورت همزمان در رشته های زیر برگزار شده است: 1111002 : ریاضیات (1) – جغرافیا و برنامه ریزی شهری – جغرافیا – جغرافیا انسانی گرایش […]

دانلود سوالات امتحانی درس ریاضیات پایه پیام نور + پاسخ تستی و تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس ریاضیات پایه کارشناسی پیام نور 1111001 : ریاضیات پایه این آزمون برای رشته های زیر برگزار شده است: – پژوهشگری اجتماعی – مددکاری اجتماعی – تعاون و […]

دانلود سوالات پیام نور ترم اول 99-98 با جواب تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته از سایت پیرانه پند منبع و مرجع مناسبی برای آمادگی بیشتر دانشجویان داوطلب شرکت درامتحانات پیام نور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد

دانلود سوالات پیام نور ترم دوم 98-97 با جواب تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته از سایت پیرانه پند منبع و مرجع مناسبی برای آمادگی بیشتر دانشجویان داوطلب شرکت درامتحانات پیام نور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد

دانلود سوالات پیام نور ترم اول 98-97 با جواب تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته از سایت پیرانه پند منبع و مرجع مناسبی برای آمادگی بیشتر دانشجویان داوطلب شرکت درامتحانات پیام نور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد

دانلود سوالات پیام نور ترم دوم 97-96 با جواب تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته از سایت پیرانه پند منبع و مرجع مناسبی برای آمادگی بیشتر دانشجویان داوطلب شرکت درامتحانات پیام نور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد

دانلود سوالات پیام نور ترم اول 97-96 با جواب تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته از سایت پیرانه پند منبع و مرجع مناسبی برای آمادگی بیشتر دانشجویان داوطلب شرکت درامتحانات پیام نور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد